سیستم مدیریت دانشجویان بورسیه دانشمند

Error: اطلاعیه :
به منظور به روز رسانی اطلاعات در سامانه دانشجویان بورسیه، خواهشمند است نسبت به بارگذاری آخرین نسخه رزومه کاری و تحصیلی خود، در سامانه به طور مرتب اقدام فرمائید . با تشکرکد را وارد کنید